Bridgen på besøk hos sjakken - konferanse om rekruttering av kvinner

"Vår søsterorganisasjon" kalte konfransier Heidi Røneid oss, da hun innledet sjakkforbundets mini-seminar om rekruttering av kvinner. Norges Sjakkforbund har en kvinneandel på bare 5 %, og tar grep for å øke kvinneandelen.

Foto: Geir Nesheim

Norges Sjakkforbund inviterte deltakere fra egne rekker og organisasjoner de kan sammenligne seg med. De ville å lære av andre og finne nye løsninger for å bli attraktiv for den store andelen med sjakkinteresserte som har kommet i kjølvannet av suksessen til Magnus Carlsen.

3,1 menn pr kvinne i NBF

Norsk Bridgeforbund har også en mannsdominert medlemsmasse, men med 1 kvinne pr 3,1 menn er vi atskillig bedre stilt enn sjakkforbundet. Det interessante hos oss, er at vi i den yngste aldersklassen (10-14 år) har helt jevn kjønnsbalanse. I skolemesterskapet deltok faktisk flest jenter, og det var flest kvinnelige ledere. Marianne Harding holdt et innlegg i starten av konferansen om hvordan tilstanden er hos oss, og hvilket tilbud Norsk Bridgeforbund har for og med kvinner.


Video fra konferansen

Spørreundersøkelse kvinner og sjakk

Vibeke Ekeland Grønn innledet konferansen med å fortelle om undersøkelsen de hadde gjort blant sjakkspillende kvinner for å belyse problemstillingen. De hadde gjennomført både kvalitative og kvantitative undersøkelser, med dybdeintervju av toppspillere og spørreundersøkelse av kvinner som enten har spilt sjakk tidligere, eller er aktive sjakkspillere i dag.

"Hvordan er det mulig å spille så dårlig?"

Martine Rolid Leonardsen - sjakkspiller, designer i Play Magnus, og medeier i sjakkbaren The Good Knight, pekte på en problemstilling som vi håper alle bridgespillere er bevisst på. Hvordan snakker vi til nye (sjakk) bridgespillere? Er det noen i klubben som ubevisst skremmer nye bridgepillere med ufine kommentarer etter endt spill. Har dere hørt kommentarer som "Hvordan var det mulig å gå beit der, sto det ikke alltid 10 stikk fra taket?" e.l.?


Martine Rolid Leonardsen satte fingeren på et problem vi dessverre kan kjenne oss igjen i. Foto: Geir Nesheim 

 

Norsk Bridgeforbunds innlegg

Vi håper dette kan innlede et fruktbart samarbeid mellom to søsterorganisasjoner.